Świetlicowe zabawy

Świetlica jest miejscem różnorodnych zabaw, a my w naszej szkole stawiamy na zajęcia, których celem jest wprowadzenie atmosfery swobodnego działania, aby każde dziecko niezależnie od zdolności i możliwości czuło się zauważone, docenione i mogło się wykazać. Zabawa wyzwala aktywność i inicjatywę dziecka, jest także źródłem radości i szczęścia dziecka.

W naszej świetlicy staramy się jak najczęściej organizować dzieciom zajęcia na powietrzu. Nasze świetliczaki uwielbiają różnorodne zabawy z piłką, ze skakankami, ale najbardziej zabawy z piaskiem.

Skip to content