Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego

4 czerwca 2012r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny z języka niemieckiego. W Konkursie udział wzięło 29 uczniów z klas I, II i III. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu ortografii niemieckiej i interpunkcji.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez p. J. Byczyńską-Kozioł, p. E. Jurzyk-Niedziółkę i p. I. Wiśniewską-Mróz.
Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki:
1. Agata Dobosz IIIA – 100% punktów
2. Monika Jaworska IIG – 92,5% punktów
3. Katarzyna Oleksiuk IIB – 91,5% punktów
4. Marlena Kobylińska IIIG – 89,5% punktów
5. Kamila Bardadin IIIF i Marcin Młynarz IIIA – 88% punktów

Skip to content