Szkolny Konkurs na Najlepszego Germanistę klas pierwszych, drugich i trzecich

11 czerwca 2012r. odbył się Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego na Najlepszego Germanistę klas pierwszych, drugich  i trzecich.
W konkursie udział wzięło 43 uczniów z klas: I -15 , II – 17  i III -11. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu czytania ze zrozumieniem, reagowania językowego, zagadnień leksykalnych i gramatycznych.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez p. E. Jurzyk-Niedziółkę, p. I. Wiśniewską-Mróz. i p. J. Byczyńską-Kozioł.

Wyniki Szkolnego Konkursu na Najlepszego Germanistę klas I
(maksymalna liczba punktów do zdobycia – 75pkt)

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Liczba punktów

Procent punktów

1. Magdalena Kisielińska 1c 73,5 98 %
2. Bartosz Krassowski 1c 70 93,3 %
3. Tomasz Pawluk 1c 66,5 88,6 %

Wyniki Szkolnego Konkursu na Najlepszego Germanistę klas II
(maksymalna liczba punktów do zdobycia – 70pkt)

L.p

 Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

Liczba punktów

Procent uzyskanych punktów

1. Monika Jaworska II G 61 87%
2. Katarzyna Oleksiuk II B 60 85%
3. Michł Zin II G 58 82%

 Wyniki Szkolnego Konkursu na Najlepszego Germanistę klas III
(maksymalna liczba punktów do zdobycia – 65pkt)

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Liczba punktów

Procent punktów

1. Agata Dobosz III A 63,5 97,6 %
2. Michał Jastrzębski III A 55,5 85 %
3. Kamila Bardadin III F 54 83 %

 

Skip to content