Dzień Patrona – Święto Komisji Edukacji Narodowej

13 października, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – Święto Komisji Edukacji Narodowej. Świąteczny dzień rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież pod kierunkiem pań katechetek: p. Mariny Winogradowej i p. Tatiany Jastrzębskiej. Kolejna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Dyrektor szkoły, Pani Magdalena Olszewska-Silna, powitała przybyłych gości: Prezydenta Miasta Siedlce p. Andrzeja Sitnika, Księdza Kanonika dr hab. Jerzego Dudę Proboszcza Parafii św. Stanisława BM, przewodniczącą Rady Rodziców p. Magdaleną Dołęgę, Rodziców oraz Uczniów, następnie złożyła wszystkim serdeczne życzenia. Uczniom życzyła ,,zapału do zdobywania wiedzy, wytrwałości w nabywaniu nowych umiejętności, radości z dorastania”. Wszystkim nauczycielom, pedagogom podziękowała za ,,wychowawczy i dydaktyczny trud oraz życzyła cierpliwości i radości płynącej z codziennej pracy z dziećmi oraz tego, aby służba dzieciom i całemu środowisku rodziła wiele dobrych owoców”. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce, który życzył Dyrekcji i całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Tradycją stało się już, że w tym dniu wyróżniający się nauczyciele otrzymują odznaczenia, medale i nagrody. Dyrektor Szkoły z radością poinformowała, Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostaną odznaczone trzy panie – p. Karolina Klimczyk, p. Dorota Kondraciuk, p. Elwira Markowska. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał: p. Andrzej Wojtowicz.

Nagrodę Prezydenta Miasta – z rąk Prezydenta – Pana Andrzeja Sitnika – odebrały trzy panie nauczycielki, p. Ewa Jurzyk-Niedziółka, p. Karolina Klimczyk, p. Aneta Tomaszewska.

Nagrodę Dyrektora otrzymało trzynaścioro nauczycieli: p. Dorota Alaba -Kosieradzka, p. Ewa Bazylczuk, p. Małgorzata Bieluga, p. Jadwiga Chomacka, p. Ireneusz Dyć, p. Małgorzata Jaroszczyk, p. Agnieszka Karpińska, p. Monika Kulicka, p. Paweł Kuligowski, p. Elwira Markowska, p. Katarzyna Niedziółka, p. Małgorzata Rudnicka, p. Marina Winogradowa.

Nagrodę Dyrektora otrzymali również wyróżniający się pracownicy administracji i obsługi szkoły. Następnie, w imieniu wszystkich rodziców, serdeczne życzenia Dyrekcji szkoły, Nauczycielom i Uczniom składała przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Dołęga oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego .

W dalszej części uczniowie klasy 5a wspierani przez starszych kolegów z klas: 7a,8a i 8c zaprezentowali wiersze o szkole oraz o nauczycielach , a dziewczynki z klas piątych pod kierunkiem nauczycielki muzyki, pani Małgorzaty Rudnickiej, wykonały kilka piosenek. Na zakończenie obejrzeliśmy scenkę, podczas której swoje talenty aktorskie zaprezentowali nauczyciele.

Scenariusz uroczystości opracowały : p. Elwira Markowska i p. Małgorzata Jaroszczyk. Piękne dekoracje przygotowały: p. Ewa Sławińska , p. Katarzyna Buzuk. Obsługę techniczną sprawował p. Andrzej Wojtowicz z uczniami kl. 7a. Nad organizacją widowni czuwał p. Paweł Kuligowski wraz z uczniami klasy 8b.

Na zakończenie ponownie głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani Magdalena Olszewska – Silna. Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Panu Prezydentowi Miasta Siedlce za wsparcie w podejmowanych działaniach a szczególnie za fundusze przekazane na remont szkoły, Księdzu Kanonikowi wyraziła wdzięczność za odprawioną mszę i modlitwę intencyjną, nauczycielom i pracownicy szkoły za zaangażowanie, wkład pracy i przygotowanie dzisiejszej uroczystości. W pełnych ciepła słowach Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów. Podkreśliła, że ,,Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca do wartości, takich jak prawda, dobro, wolność”.

Dziękując wszystkim za obecność, Dyrektor Szkoły zakończyła uroczystość z okazji Święta Szkoły.

tekst: M. Jaroszczyk, zdjęcia: J. Mendza

Skip to content