Pasowanie na Ucznia

26 października 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. To jedno z najważniejszych szkolnych wydarzeń w życiu pierwszoklasisty.

Dyrektor szkoły, Pani Magdalena Olszewska-Silna, powitała przybyłych gości: przewodniczącą Rady Rodziców p. Magdaleną Dołęgę, Rodziców, nauczycieli, a w szczególności uczniów pierwszych klas.

Uroczyste wejście pierwszaków w życie szkolne rozpoczęła część artystyczno-muzyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez zaproszonych gości.

Uczniowie klasy 1a i 1b złożyli uroczyste ślubowanie, a Dyrektor szkoły, Pani Magdalena Olszewska-Silna wielkim ołówkiem pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Uroczystość Pasowania na Ucznia prowadzili uczniowie z klasy 4a i 4b.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom z edukacji wczesnoszkolnej, które włączyły się w przygotowanie tej uroczystości.

Tekst i zdjęcia: P. Hardej

Skip to content