Uczniowie klas trzecich pożegnali naszą szkołę

Uroczystość, która odbyła się w godzinach popołudniowych dnia 28 czerwca 2012 roku, swoją obecnością uświetnili goście: zastępca dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Sylwia Osipiuk, przedstawiciel Delegatury pani wizytator Agata Rogalska oraz przewodniczący Rady Rodziców i radny Rady Miasta pan Marek Kordecki.
Pani dyrektor Magdalena Olszewska – Silna powitała wszystkich obecnych, następnie szkolne koło teatralne zaprezentowało spektakl na motywach komedii Szekspira pt. „Poskromienie złośnicy”. Po tak wesołym rozpoczęciu uroczystości nastąpił miły moment gratulacji, podziękowań, wręczenia świadectw z wyróżnieniem, dyplomów, nagród, statuetek. W tym roku po raz pierwszy każdy uczeń otrzymał świadectwo ukończenia szkoły z rąk pani Dyrektor.

Podczas tej uroczystości z wielkim smutkiem pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę bardzo przez wszystkich cenioną panią Elżbietę Kraskę.

Skip to content