W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

We wtorek 17 września 2012 r. odbyły się siedleckie uroczystości upamiętniające 73 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Z tej okazji władze samorządowe, delegacje organizacji kombatanckich, a także siedleckich szkół, złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej.
W Siedlcach gościł wybitny polski historyk i publicysta prof. Jan Żaryn. Spotkał się on z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcami miasta i wygłosił wykład dotyczący okoliczności wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości miejskie rozpoczęły się pod pomnikiem Sybiraków przy kościele św. Stanisława, gdzie delegacja władz miasta z przewodniczącym Rady Miasta p. Piotrem Karasiem i prezydentem p. Wojciechem Kudelskim na czele złożyła kwiaty, następnie wiązanki złożono pod ścianą pamięci kościoła św. Stanisława, a także pod tablicą na dawnej siedzibie siedleckiego urzędu bezpieczeństwa przy ul. Piłsudskiego. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz centralny gdzie złożono kwiaty pod krzyżem katyńskim i pomnikiem na cmentarzu wojennym. W tych miejscach wspólnie odmówiono modlitwę za ofiary sowieckiej agresji na Polskę.

Główna część obchodów odbyła się na Skwerze Wileńskim, pod pomnikiem Żołnierzy 5 i 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, gdzie po Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, siedleckich organizacji kombatanckich, harcerzy, organizacji strzeleckich, Grupy Rekonstrukcyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Nie zabrakło również licznie przybyłych pocztów sztandarowych siedleckich szkół, które zaciągnęły honorową wartę wokół pomnika. Kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej złożyła także dyrektor p. Magdalena Olszewska-Silna i delegacja młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach.

Skip to content