Ogniste eksperymenty w klasie 3b

Podczas zajęć z edukacji technicznej i społecznej uczniowie klasy 3b pod kierunkiem wychowawczyni – p. Małgorzaty Bielugi uczestniczyli w eksperymentach z ogniem. Badali jego właściwości, warunki wpływające na wielkość płomienia i czas spalania. Sprawdzali palność różnych substancji, właściwości i wykorzystanie nafty. Poznali ciekawostki dotyczące wynalezienia lampy naftowej i jej budowę. Oświetlili jej blaskiem salę lekcyjną. Chętni uczniowie wykonali mini pochodnie. Podczas eksperymentów nie mogło zabraknąć substancji gaśniczych, rozmów o zasadach bezpieczeństwa, sposobach gaszenia ognia oraz zachowania się podczas pożarów. Doświadczenia stały się inspiracją do rozmów o sposobach pozyskania, podtrzymywania, rozniecania i wykorzystania ognia na przestrzeni dziejów. Zajęcia dostarczyły dzieciom moc gorących wrażeń, dużą dawkę wiedzy i praktyczne umiejętności.

Skip to content