Pictionary 2023

Pictionary to konkurs dla klas 1-3, który stał się tradycją w naszej szkole. Jego nazwa pochodzi z połączenia dwóch słów: picture (obrazek) i dictionary (słownik) i, jak sama wskazuje, polega na graficznym przedstawieniu znaczenia wybranej nazwy produktu w języku angielskim. Nasi najmłodsi uczniowie wykazali się w tym roku niesamowitą kreatywnością, a ilość zgłoszonych prac przerosła nasze oczekiwania. Dlatego też chcielibyśmy wymienić aż 12 uczestników, których pomysły i estetyka wykonania były zdaniem jury szczególnie ciekawe:

Miejsce I ex aequo:

Adrian Falkowski 2a

Aleksandra Rodak 2a

Maria Lipińska 3b

Miejsce II ex aequo:

Yaroslav Purenko 1a

Kacper Pik 1b

Mikołaj Zienkiewicz 1b

Miejsce III ex aequo:

Maria Karwowska 1b

Kaja Osypiuk 2a

Vladyslav Turzhanskyi 2b

Wyróżnienie ex aequo:

Mikołaj Błoński 1a

Zofia Koroś 1a

Zuzanna Zduniak 1b

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wykonanie prac i zachęcamy do uczestniczenia w konkursie w przyszłym roku.

Nauczyciele języka angielskiego

Skip to content