Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

„O Polsko, święte Twe imię
po cichu i po kryjomu
z trwogą za siebie i innych
szeptano w ojców mych domu.”
Edward Słoński

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach  zaborów  oswobodziła się z więzów niewoli. W rocznicę tamtych wydarzeń  uczniowie  naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu.
Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Polaków zamieszkujących zarówno ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i w myślach Polaków. Daremne jednak były próby wyzwolenia Ojczyzny – powstania zbrojne kończyły się przegraną z przeważającymi siłami wroga. Mimo tragizmu historii Polacy nie tracili nadziei.
W listopadzie 1918 roku Polska po ponad stu dwudziestu latach niewoli pojawiła się znowu na mapie  Europy.

Nie zginęła! Zmartwychwstała!
Mimo wrogich burz.
Wstała wielka i wspaniała
w blasku jasnych zórz.

W montażu słowno-muzycznym pt. „Droga do niepodległości” udział wzięli uczniowie klas I-III. Poetyckie  strofy i polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego przypomniały drogę narodu do niepodległości. W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina, które  krzepiły polskie serca i dodawały otuchy w najtrudniejszych chwilach.
Uroczystość przygotowali: p. Jolanta Batok, p. Sławomir Strus, p. Małgorzata Rudnicka. Dekorację wykonała p. Ewa Gałęzowska.

Skip to content