#SPRZĄTAMY DLA POLSKI

W piątek, 21 kwietnia 2023 roku odbyła się V edycja ogólnopolskiej akcji #SprzątamyDlaPolski, w której wzięli udział przedstawiciele klas piątych pod opieką p. Urszuli Borkowskiej oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem akcji jest zadbanie o czystość najbliższego otoczenia i okolicznych terenów zielonych.

Tekst i zdjęcia: Urszula Borkowska

Skip to content