Szkolny Dzień Profilaktyki

Tajemnica zdrowia i długowieczności polega na tym, żeby się nie stresować. Bądźcie wdzięczni za wszystko, co macie, trzymajcie się z dala od negatywnie nastawionych ludzi, zachowajcie uśmiech i biegajcie.”

Fauja Singh, Brytyjczyk, który jako pierwszy ukończył maraton w wieku 100 lat

20 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Uroczystość była podsumowaniem trzech projektów: Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie, Projektu Trzymaj Formę oraz Projektu Bieg po zdrowie. W przygotowaniach do ich realizacji brały udział wszystkie klasy naszej szkoły.

Interdyscyplinarny Projekt Zdrowie ma na celu uświadomienie wartości ochrony zdrowia oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. W ramach tego projektu uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat wpływu diety i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka, a także dowiadywali się jakie negatywne konsekwencje niesie za sobą stosowanie używek.

Poszczególnym klasom zostały przydzielone obszary tematyczne:

Klasy pierwsze – Zdrowy styl życia

Klasy drugie – Zasady dbania o higienę osobistą

Klasy trzecie – Witaminy w naszej diecie

Klasy czwarte – Nikotyna – wpływ palenia papierosów na zdrowie dzieci i młodzieży

Klasy piąte – Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka

Klasy szóste – Zasady zdrowego odżywiania się

Klasa siódma – Alkohol i wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży

Klasy ósme – Narkotyki, dopalacze i inne używki oraz ich wpływ na zdrowie dzieci i
młodzieży

Uczniowie w ramach projektu pisali przemówienia, przygotowywali piosenki i scenki teatralne, tworzyli prezentacje multimedialne, wykonywali plakaty oraz infografiki na temat zdrowego stylu życia, przygotowywali przepisy za zdrowe przekąski – a wszystko po to, aby zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego stylu życia i dbania o własne zdrowie. Odbył się też konkurs biologiczno-chemiczny „Zdrowy styl życia” na platformie TEST PORTAL.

Uczniowie przygotowali stoisko ze zdrową żywnością, mające przybliżyć nam zasady zdrowego stylu życia, o których często zapominamy w życiu codziennym.

W uroczystości wzięli także udział zaproszeni goście i eksperci:

  1. Pani Luiza Krekora, pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach,
  2. Pracownicy Punktu Konsultacji Dietetycznych działającym przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach,
  3. St. sierż. sztabowy Krzysztof Szczygielski, funkcjonariusz Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
  4. Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Magdalena Dołęga
  5. Zastępca Przewodniczącej, p. Daniel Ochnik
  6. siedleckie media, p. Beata Głozak – Radio dla Ciebie

Zaproszeni eksperci  wygłosili krótkie pogadanki dotyczące profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy oraz zdrowego stylu życia i właściwych postaw i nawyków żywieniowych.

Nauczycielka wychowania fizycznego Pani Agnieszka Tomczyk-Gajewska i dziewczęta z klasy 5a zaprezentowały prezentację pt. „Kręgosłup – wszystko co powinieneś wiedzieć.”

Pan Ireneusz Dyć razem z uczniami: chłopcy z klasy Va, dziewczęta z klasy Ib oraz uczeń z klasy IVa przygotowali układ gimnastyczny PIRAMIDY.

Podczas festiwalu dyrektor szkoły, Pani Magdalena Olszewska-Silna wręczyła dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom, dziękujemy wszystkim za aktywne włączenie się w prace projektowe i zapraszamy za rok!

Koordynatorzy projektów: Urszula Borkowska i Agnieszka Sollich.

Tekst: Agnieszka Sollich i Urszula Borkowska, zdjęcia: Elwira Markowska

Skip to content