Podsumowanie konkursu Literacki Wehikuł Czasu

W dniu 19 listopada 2012 r. o godzinie 18.00 w foyer Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Literacki Wehikuł Czasu pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce. Jury konkursu w składzie: Włodzimierz Korolczuk – przewodniczący, Barbara Maksymiuk – sekretarz, Agnieszka Zdanowska – członkini, Krzysztof Tomaszewski – członek, po szczegółowej analizie nadesłanych prac konkursowych i wielowątkowej dyskusji postanowiło przyznać 11 nagród. Na konkurs wpłynęły 63 prace spełniające warunki regulaminu.
Dwie nagrody otrzymały uczennice naszego gimnazjum.
1. Nagroda Tygodnika Regionalnego „Echo Katolickie” dla Natalii Mazuruk z klasy 3b
2. Nagroda Przewodniczącej Komisji Kultury Rady Miasta Siedlce Jadwigi Skup dla Adrianny Ławeckiej z klasy 3f

Fundatorami nagród są: Prezydent Miasta Siedlce, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, Prezes Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Redaktor Naczelny Tygodnika Regionalnego „Echo Katolickie”, Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Siedlce, Prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Literackiego „Witraż”, Siedlecka Grupa Literacka „Witraż”.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczennicom.

Skip to content