Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce (klik) rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 8 maja 2023 roku. A oto szczegółowy harmonogram rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji podawane są również na stronie naszego miasta (klik).

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 będzie elektroniczna na stronie: siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Rejestracja kandydatów i złożenie wniosków rozpocznie się 8.05.2023 r. od godz. 8.00, a zakończy 24.05.2023 r. o godz. 15.00.

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych:

klasy ogólnodostępnej z innowacją pedagogiczną JĘZYK ANGIELSKI Z ELEMENTAMI TRENINGU KREATYWNOŚCI „BE SMART. BE CREATIVE IN ENGLISH.” („BĄDŹ MĄDRY. BĄDŹ KREATYWNY W JĘZYKU ANGIELSKIM.”). Innowacja jest zaplanowana na 3 lata szkolne  – klasę pierwszą, drugą i trzecią. Uczniowie będą mieli tygodniowo dodatkowo 1 godzinę języka angielskiego i 1 godzinę zajęć twórczości i kreatywności.

klasy sportowej o profilu koszykówka. Program nauczania wychowania fizycznego w tej klasie obejmuje klasy I-VIII z podziałem na dwie grupy: dziewczynki i chłopców.

Próby sprawnościowe dla kandydatów odbędą się 4 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego:

Ewa Sławińska tel. 727 932 644

Paweł Kuligowski tel. 608 204 624

Kandydaci spoza obwodu oraz kandydaci z obwodu, którzy chcą wybrać klasę sportową, powinni wybrać opcję: Zgłaszam dziecko do rekrutacji poza obwodem.

Nie należy wówczas wybierać opcji: Zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej.

Kandydaci spoza obwodu, którzy chcą wybrać klasę z innowacją, powinni wybrać opcję: Zgłaszam dziecko do rekrutacji poza obwodem.

Kandydaci z obwodu szkoły, którzy chcą wybrać klasę z innowacją, powinni wybrać opcję: Zgłaszam dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej.

Skip to content