Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy uczniów klas III i ich rodziców, że ukazało się już Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014. Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Dla rodziców i uczniów – Rekrutacja do szkół i na naszej stronie internetowej w zakładce Inne – Rekrutacja ponadgimnazjalna.

Skip to content