Próbna ewakuacja szkoły

W dniu 22.09.2023 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Punktualnie o godz. 10.00 Pani Dyrektor Magdalena Olszewska-Silna ogłosiła przez radiowęzeł ewakuację całego stanu osobowego szkoły. Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi w określonym porządku opuścili budynek i udali się na miejsce koncentracji, które znajduje się na boisku szkolnym. Liczenie stanu osobowego potwierdziło, że wszyscy opuścili „strefę zagrożenia”. Wszystkie te czynności obserwowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach pod dowództwem st. kpt. Grzegorza Borkowskiego – Zastępcy Dowódcy Zmiany JRG 1, który przyjął raport końcowy od inspektora BHP p. Andrzeja Wojtowicza. Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły dziękujmy za wzorowo przeprowadzoną ewakuację.

Tekst: Magdalena Olszewska-Silna

Zdjęcia: Katarzyna Buzuk

Skip to content