Mój SPEcjalny bohater

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Projektu „Mój SPEcjalny bohater”.

Projekt będzie realizowany w klasach III oraz w wybranych klasach IV-VIII.

1. ZASADY OGÓLNE:

  • ogólnopolski Projekt Społeczno- Edukacyjny „Mój SPE-cjalny bohater” prowadzony jest przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy, ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz.
  • autorami i koordynatorami projektu są: p. Karolina Szczepaniak, p. Karolina Paczkowska, p. Edyta Witkowska oraz p. Oliwia Szulakowska.

 2. CELE PROJEKTU:

  • popularyzacja wiedzy na temat możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnością;
  • rozwijanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
  • ukazanie obecności osób niepełnosprawnych w bliższym i dalszym otoczeniu dzieci;
  • kształtowanie wrażliwości, empatii i tolerancji dla różnic międzyludzkich;
  • zintegrowanie uczestników projektu podczas wspólnych działań;
  • wzajemna współpraca nauczycieli z terenu całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń i wiedzy na fanpage projektu „Mój SPE-cjalny bohater”;
  • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.

3. REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2023/2024 w terminie: 15.10.2023-31.05.2024 r.

Skip to content