Ogólnopolska Kampania BohaterON – włącz historię!

Uczniowie klasy 8a w październiku br. uczestniczyli w projekcie Ogólnopolskiej Kampanii BohaterON – włącz historię! Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
W ramach projektu na lekcjach historii przeprowadzone zostały zajęcia w oparciu o scenariusze organizatorów kampanii. Uczniowie obejrzeli film z cyklu: Co za historia. Powstanie Warszawskie. Następnie pracowali w grupach nad zadaniami związanymi z przyczynami, przebiegiem i skutkami powstania. Efektem ich pracy były infografiki na temat wylosowanego przez nich zagadnienia.
Podsumowaniem projektu było napisanie i wysłanie na stronę internetową dumni z powstańców kilku słów do Powstańców, w których uczniowie mieli wyrazić swoją wdzięczność, uznanie i dumę z postawy walczących w obronie stolicy.

Skip to content