Zielone wyzwanie

6.10.2023 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego( MPD), ale tak naprawdę cały październik został na świecie uznany miesiącem solidarności z osobami cierpiącymi na MPD.
Mózgowe Porażenie Dziecięce nie jest chorobą, ale zespołem objawów, które wynikają z trwałego uszkodzenia mózgu na wczesnym etapie życia. Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym są najczęściej osobami zależnymi, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności samoobsługowych i w związku z tym potrzebują opieki, pomocy i wsparcia innych osób. Pamiętajmy, że nawet jeśli osoba porusza się na wózku i ma problemy z mową, to jej umysł czy inteligencja są zupełnie sprawne.
Osoby z mózgowym porażeniem mają nie tylko indywidualne cechy, które wpływają na ich poziom sprawności czy samodzielności, ale przede wszystkim różny temperament, osobowość, upodobania, postrzeganie świata, uczucia i marzenia.
W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej, której celem jest uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na problemy osób dotkniętych Mózgowym Porażeniem Dziecięcym nasza społeczność szkolna przystąpiła do zielonego wyzwania. Na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi wykonywaliśmy fotografie, na których dominuje kolor zielony lub dzieci miały zielone emblematy. Barwa ta symbolizuje solidarność ze wszystkimi 17 milionami osób na świecie dotkniętymi Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. W szkole została udostępniona także gazetka informacyjna , w klasach była możliwość obejrzenia filmu, którego bohaterowie opowiadali jak codziennie radzą sobie ze skutkami MPD. Do działań włączyły się także panie ze szkolnej świetlicy ze swoimi podopiecznymi.

Pamiętajmy!!!
Osoby z porażeniem mózgowym oprócz godzin rehabilitacji potrzebują:
miłości, empatii, szacunku, akceptacji, zrozumienia, relacji z innymi ludźmi, możliwości realizowania swoich pasji.
Opisane powyżej działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Każdy inny – wszyscy równi”

Tekst: Joanna Mendza, Ewa Kosciesza
Zdjęcia: P. Hardej, Ewa Kościesza, M. Ostojska, M. Kulicka, J. Mendza

Skip to content