Integracja w klasie 1a

Przed uczniami rozpoczynającymi naukę w klasie pierwszej stoi wiele wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Niezwykle ważną sferę stanowią relacje koleżeńskie, umiejętność współpracy, integracja zespołu. Dzieci z klasy 1 a kształtują kompetencje społeczno-emocjonalne poprzez wspólne działania, przeżycia, naukę i zabawę, radość i celebrowanie świąt.

Oto kilka fragmentów z życia klasy:

Zajęcia z edukacji przyrodniczej w plenerze

Dzień Chłopaka i fascynujące warsztaty Kuchni Molekularnej

Pierwsze wspólne przedstawienie pt. „Kłótnia instrumentów” zaprezentowane  podczas Uroczystości Pasowania na Ucznia

Mikołajki

Praca w grupach podczas lekcji oraz kreatywne zabawy

Wycieczka do Fabryki Bombek w Wołominie i na Stadion Narodowy w Warszawie

Spotkanie przedświąteczne

Bal karnawałowy

Tekst, filmy – Małgorzata Bieluga

Zdjęcia – Małgorzata Bieluga, Agata Masternak

Skip to content