Mamy kolejną, 11 już laureatkę Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”!

Uczennica klasy IIIc Julia Jaroszczyk przystąpiła w tym roku do XIX edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” organizowanym pod patronatem miasta Siedlce.  Otrzymała ona tytuł laureata. W tym roku do konkursu zgłoszono 16 uczniów – 8 z gimnazjów i 8 ze szkół ponadgimnazjalnych. Musieli oni zaprezentować się przed komisją konkursową, która wyłoniła zwycięzców. Oto krótki opis osiągnięć naszej uczennicy.
Julia odznacza się wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w pracę na rzecz innych i zdolnościami artystycznymi. Od początku nauki w szkole bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Do jej szczególnych osiągnięć należy praca w Młodzieżowym Wolontariacie pod kierunkiem opiekunów p. Agnieszki Karpińskiej i p. Bogumiły Panufnik. Julia aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych przez Bank Żywności, prowadząc zbiórki w sklepach oraz pracuje jako wolontariusz w Domu Opieki Społecznej „Nad Stawami”. W tym roku brała udział w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Julka bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego. Prowadziła Drogę Krzyżową na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Występowała też z Teatrem Es na spotkaniu opłatkowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Prowadziła finał XXII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
Reprezentowała także powiat siedlecki w ramach wymiany zagranicznej „Keine Grenzen”.
Uczennica mimo wielu zajęć ma na swoim koncie kilkanaście nagród za występy wokalno – recytatorskie.
Uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznej edycji odbyła się 18 kwietnia w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wzięli w niej udział przedstawiciele siedleckich władz,  Kurii Diecezjalnej, Kuratorium Oświaty. Na uroczystość licznie przybyli także koledzy i rodzice laureatów oraz dyrektorzy i nauczyciele.
Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zainicjowany został siedemnaście lat temu w Warszawie. Jego głównym celem jest upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy.  W kolejnym roku do konkursu przystąpiło już 30 miast z różnych stron Polski a wśród nich  Siedlce. Obecnie organizatorami konkursu jest blisko 70 miast i 15 powiatów. Jest on organizowany na dwóch szczeblach: samorządowym oraz centralnym. Ten ostatni ma charakter ogólnopolski. Na każdym z nich, zgodnie z nazwą konkursu, komisje  mogą przyznać 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia. W historii konkursu miasto Siedlce ma już łącznie 97 laureatów, w tym 3 szczebla centralnego. W historii naszej szkoły mamy już 11 laureatów i 2 wyróżnienia.
Julię do konkursu przygotowała p. Agnieszka Karpińska i p. Bogumiła Panufnik. Gratulujemy uczennicy, jej rodzicom i opiekunom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content