Spotkanie z przedstawicielkami Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej  

9 maja br. odbyło się spotkanie wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu SP1 z przedstawicielkami Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej  – Panią Beatą Prokurat i Panią Bianką Supryn

Podczas spotkania wolontariuszom została przybliżona wieloletnia działalność tej organizacji. Jej przedstawicielki opowiedziały nie tylko o ogólnopolskim Caritas, ale także placówkach działających w jej ramach. Są to m.in.:

  • Centrum Wolontariatu w Siedlcach;
  • Centrum Pomocy Bliźnim w Siedlcach;
  • Centrum Wsparcia w Siedlcach;
  • Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach;
  • Świetlica Socjoterapeutyczna w Siedlcach;
  • Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Siedlcach;
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach.

Razem z  przedstawicielkami organizacji zachęcamy osoby chętne do włączenia się w działalność charytatywną siedleckiej Caritas. Aby dołączyć, należy zadzwonić, napisać lub przyjść do Centrum i wybrać formę wolontariatu, w którą chcesz się zaangażować. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, pochodzenie, czy wyznanie – ważna jest chęć zaangażowania się w dzieła Caritas, poczucie odpowiedzialności i dysponowanie wolnym czasem.

O Caritas Diecezji Siedleckiej

Od momentu powstania Caritas Diecezji Siedleckiej, kierując się misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, otacza ich opieką, nie pozostawiając samotnymi w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Więcej: https://siedlce.caritas.pl/index.php/o-caritas.html

Zdjęcia i tekst Agnieszka Karpińska

Skip to content