I Festiwal Projektów Edukacyjnych za nami

16 maja odbył się w naszym gimnazjum I Festiwal Projektów Edukacyjnych.

Uroczystość ta była podsumowaniem trzech dużych działań w naszej szkole. Pierwsze z nich to projekty edukacyjne klas drugich, kolejne to finał Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie i projektu Trzymaj Formę.
W tym dniu wszyscy uczniowie klas drugich prezentowali efekty swojej pracy nad projektami edukacyjnymi. Rozpoczęli ją już w październiku, wybierając temat ze Szkolnej Bazy projektów. Każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Następnie drugoklasiści, podzieleni na 28 grup projektowych, pracowali do maja nad wybranymi tematami pod kierunkiem nauczycieli. Dzisiaj wyniki ich pracy w formie prezentacji multimedialnych, przemówień, scenek, plakatów, albumów i filmów oglądali i oceniali uczniowie klas pierwszych i trzecich. Wybrane projekty zostały zaprezentowane na sali gimnastycznej.

Drugą część uroczystości stanowiło podsumowanie Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie. Wzięły w nim udział w różnych formach wszystkie klasy naszego gimnazjum. Pierwszoklasiści zajmowali się szkodliwością działania nikotyny, drugie klasy – alkoholu, trzecioklasiści natomiast poznawali negatywne skutki działania narkotyków na organizm człowieka. Uczniowie w ramach realizacji projektu pisali przemówienia, teksty piosenek, scenariusze scenek teatralnych, tworzyli prezentacje multimedialne, wykonywali plakaty – a wszystko po to, aby zachęcić innych do zdrowego stylu życia.
W naszym gimnazjum od września 2012 roku realizowany był również projekt Trzymaj Formę. Organizatorem tego programu jest główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności. Tegoroczna VII edycja przebiegała pod hasłem „Talerz zdrowia – skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania”.
Uczniowie w ramach tego projektu wykonali plakaty, albumy w języku niemieckim, które możemy dziś oglądać na sali gimnastycznej oraz przygotowali kanapki ze zdrową żywnością.
W festiwalu wzięli udział nauczyciele z panią dyrektor Magdaleną Olszewską – Silną, uczniowie gimnazjum oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – p. Agata Rogalska, p. Anna Pawlusiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny reprezentował Kierownik Projektu „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” – p. dr Ryszard Kowalski oraz Koordynator projektu – p. dr Maria Obrębska. W festiwalu uczestniczył Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, p. Dariusz Kupiński. Szczególnymi gośćmi byli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 11. Wszystkiemu czujnym okiem przyglądały się Media – Katolickie Radio Podlasie oraz rodzice uczniów klas II.
Uroczystość przygotowały: p. Agnieszka Karpińska- nauczyciel historii i szkolny koordynator projektów, p. Anna Nowak i p. Elżbieta Śladowska – nauczycielki biologii i p. Urszula Borkowska- nauczycielka chemii. Wspaniałe dekoracje wykonała p. Bożena Prachnio i p. Ewa Gałęzowska przy nieocenionej pomocy nauczycieli w-f. Sprawami technicznymi zajęła się p. Barbara Kędzierska, a nad wszystkim czuwała p. dyrektor Magdalena Olszewska – Silna. Wielkie podziękowania należą się też uczniom, którzy prowadzili uroczystość: Julii Jaroszczyk i Mateuszowi Lipińskiemu oraz wszystkim biorącym udział w tym festiwalu.

Skip to content