Święto Patrona Szkoły

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż …
/Janusz Korczak/

W dniu 11 października 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 uroczyście obchodziliśmy święto Patrona Szkoły, czyli Komisji Edukacji Narodowej. Tego też dnia miało miejsce otwarcie zespołu boisk. Świąteczny dzień rozpoczął się Mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława, w której uczestniczyła cała społecznośc szkolna. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w szkole. Pierwsza część odbyła się na boisku, gdzie gości powitała p. Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor szkoły. W tym świątecznym dniu zaszcicili nas swoją obecnością p. Dariusz Napiórkowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, p. Jarosław Głowacki, zastępca prezydenta Miasta Siedlce, p. Henryk Niedziółka, przewodniczący Rady Miasta, ksiądz kanonik Adam Patejuk, proboszcz Parafii pw. św. Stanisława, p. Lech Poduch, przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego i przewodniczący Komisji Oświaty, p. Sławomir Kurpiewski, naczelnik Wydziału Edukacji, p. Marzanna Czarny, naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych, p. Tomasz Kluczek, inspektor Wydziału Programów Rozwojowych, p. Waldemar Maciołek, przewodniczący Rady Rodziców przy PG nr 1, radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół siedleckich oraz media, czyli lokalna prasa i telewizja. Pan Dariusz Napiórkowski odczytał list marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika (treść listu), skierowany do dyrektora, grona pedagogicznego i uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrał p. Jarosław Głowacki, zastępca prezydenta Miasta Siedlce. Uroczystego przecięcia wstęgi, które stało się symbolicznym otwarciem tego pięknego kompleksu boisk, dokonali p. Dariusz Napiórkowski, p. Jarosław Głowacki, p. Henryk Niedziółka, p. Lech Poduch, p. Magdalena Olszewska-Silna oraz Wioletta Wołoszko, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zaraz po tym nastąpiło poświęcenie boisk przez księdza proboszcza, Adama Patejuka. Na zakończenie zaprezentował się zespół cheerleaders. Dalsze uroczystości mialy miejsce w budynku szkoły. Tam kolejno głos zabrali p. Henryk Niedziółka i p. Lech Poduch oraz Waldemar Maciołek, którzy zwracając się do nauczycieli podziękowali im za pracę i zlożyli życzenia z okazji ich święta. Piętnastu nauczycieli zostało wyróżnionych nagrodą Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zaangażowanie, twórczą i aktywną postawę. Uwieńczeniem uroczystości, którą prowadził p. Paweł Kuligowski, był montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu uczniów z klas IIe i IIIc oraz chóru szkolnego pod kierunkiem p. Ewy Wysockiej, p. Małgorzaty Woźnicy i p. Małgorzaty Rudnickiej.
Dzień 11 października 2013 r. zapisze się w historii szkoły jako niezwykle odświętne i ważne wydarzenie, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna.

Fotografie: Daniel Strzaliński www.strzalinski.com

Skip to content