Zebrania rodzicielskie

  • Zebrania rodziców uczniów kl. I i II (oprócz klasy II g) odbędą się 20 listopada o godz.16.30 (środa).
  • Zebrania rodziców uczniów klas III i klasy II g odbędą się 21 listopada o godz. 16.30 (czwartek).

Przydział sal na zebrania:

Klasy I-II – 20 listopada 2013 r. godz. 16.30 (środa)

KLASA

SALA

1 a

23

1 b

118

1 c

13

1 d

10

1 e

9

1 f

116

2 a

11

2 b

112

2 c

114

2 d

115

2 e

2

Klasy III i II g – 21 listopada 2013 r. godz. 16.30 (czwartek)

Zebranie rodziców uczniów klasy 2g odbędzie się o 16.30.

Dla rodziców uczniów kl. III o godz. 16.30 odbędzie się w sali gimnastycznej prelekcja na temat: „Predyspozycje zdrowotne a wybór szkoły ponadgimnazjalnej” – spotkanie z pracownikiem PPP. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w salach:

KLASA

SALA

2 g

2

3 a

114

3 c

115

3 d

118

3 e

13

3 f

116

3 g

11

Skip to content