II Festiwal Projektów Edukacyjnych

W dniu 22 maja w Publicznym Gimnazjum nr 1 już po raz drugi odbył się Festiwal Projektów Edukacyjnych.
Uroczystość ta była podsumowaniem trzech dużych działań w naszej szkole. Pierwsze z nich to projekty edukacyjne klas drugich, kolejne to finał Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie i projektu Trzymaj Formę.
W tym dniu wszyscy uczniowie klas drugich prezentowali efekty swojej pracy nad projektami edukacyjnymi. Część grup projektowych robiła to w klasach, natomiast kilka najlepszych zostało nagrodzonych na sali gimnastycznej.

Drugą część uroczystości stanowiło podsumowanie Interdyscyplinarnego Projektu Zdrowie. Wzięły w nim udział w różnych formach wszystkie klasy naszego gimnazjum. Pierwszoklasiści zajmowali się szkodliwością działania nikotyny, drugie klasy – alkoholu, trzecioklasiści natomiast poznawali negatywne skutki działania narkotyków na organizm człowieka. Uczniowie w ramach realizacji projektu pisali przemówienia, teksty piosenek, scenariusze scenek teatralnych, tworzyli prezentacje multimedialne, wykonywali plakaty – a wszystko po to, aby zachęcić innych do zdrowego stylu życia.
W naszym gimnazjum od września 2012 roku realizowany był również projekt Trzymaj Formę. Organizatorem tego programu jest główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Talerz zdrowia – skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania” .

Uczniowie w ramach tego projektu wykonali plakaty w języku niemieckim i polskim, które można było oglądać na sali gimnastycznej oraz przygotowali kanapki ze zdrową żywnością. Po zakończeniu festiwalu p. pielęgniarka dokonywała zainteresowanym  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz wagi.
W festiwalu wzięli udział nauczyciele z panią dyrektor Magdaleną Olszewską – Silną, uczniowie gimnazjum oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich: przewodniczący Rady Miasta Siedlce p. Henryk Niedziółka, z-ca dyrektora  Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach p. Osipiuk Sylwia, p. Anna Pawlusiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny reprezentowała Koordynator projektu Praktyki pedagogiczne-kompetentnie, twórczo i przyjemnie – p. dr Maria Obrębska, p. Agnieszka Borkowska z SCDiDN.  W festiwalu uczestniczył również Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, p. Dariusz Kupiński oraz rodzice uczniów klas II.
Uroczystość przygotowały: p. Agnieszka Karpińska – nauczyciel historii i szkolny koordynator projektów, p. Anna Nowak nauczycielki biologii i  p. Urszula Borkowska- nauczycielka chemii. Wspaniałe dekoracje wykonały p. Agnieszka Tomczyk- Gajewska i p. Ewa Gałęzowska przy nieocenionej pomocy nauczycieli w-f. Sprawami technicznymi zajęli się uczniowie z klasy IIIc i Ia, a nad wszystkim czuwała p. dyrektor Magdalena Olszewska – Silna. Wielkie podziękowania należą się też uczniom, którzy prowadzili uroczystość: Marcie Wymiatał i Miłoszowi Markowiczowi oraz wszystkim biorącym udział w tym festiwalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content