Próbna ewakuacja szkoły

Dnia 12 września w PG1 odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji całego stanu osobowego szkoły. W próbnej ewakuacji wzięło udział 450 uczniów, 45 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi. Tegoroczne ćwiczenia były przeprowadzone w zmienionej formie. Dzięki dobrej współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach próbna ewakuacja odbyła się w poszerzonej formule – z użyciem środków pozorujących, zadymiania, fantomów i wozów strażackich. Wszystko co się działo, przypominało prawdziwą akcję gaszenia pożaru. Ćwiczenia, do czasu przybycia dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej, nadzorowała dyrektor szkoły, p. Magdalena Olszewska-Silna wraz z inspektorem BHP, p. Andrzejem Dziewulakiem. W czasie akcji obecny był sam Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, mł. bryg. Waldemar Rostek. Celem treningu ewakuacji było sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Skip to content