III Rajd Rowerowy

Dnia 19 września odbył się III Rajd Rowerowy pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach. Celem imprezy była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, promocja obiektów ludowych i rekreacyjnych okolic Siedlec, a także upowszechnianie wiedzy o najbliższych szlakach i ścieżkach rowerowych. Rajd otworzyła dyrektor szkoły, p. Magdalena Olszewska-Silna. W wycieczce rowerowej wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście, a wśród nich prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” pan Wojciech Chwedczuk. Bezpieczeństwo i eskortę podczas przejazdu przez miasto zapewnili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach. Trasa tegorocznego rajdu wiodła przez Siedlce, Rakowiec, Wołyńce. Punktem docelowym uczestników było „Biesiadne sioło” w Przyworach Dużych. Na miejscu młodzież mogła wykazać się wiedzą na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwiązując krótki test oraz wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, p. Agnieszkę Tomczyk-Gajewską i p. Ireneusza Dycia. Na zakończenie rajdu p. Andrzej Wojtowicz, pomysłodawca przedsięwzięcia, wręczył pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki przekazane przez Urząd Miasta Siedlce i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach. Wszyscy zmęczeni, ale w dobrych humorach wrócili bezpiecznie do domów, przejechawszy około 30 km. Rajd turystyczno-integracyjny to przede wszystkich dobra zabawa oraz nawiązanie nowych znajomości. Kolejny już za rok.

Skip to content