Podsumowanie Przeglądu Twórczości Literackiej Gimnazjów

Poezja – wzruszenie i powiew,
który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem.
Czesław Miłosz

17 października 2014 w Centrum Kultury i Sztuki odbyło się podsumowanie Przeglądu Twórczości Literackiej Gimnazjów zorganizowane przez Siedlecką Grupę Literacką „Witraż”.
Przegląd trwał od 20 stycznia 2014 r., a młodzież Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach wieczorem poetyckim „Złota kropla na chleb spada” otworzyła cykl spotkań w Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
W miniony piątek podsumowano dokonania młodych artystów. Wykonawcy odtworzyli fragmenty wcześniejszych prezentacji. W wykonaniu Katarzyny Kordeckiej, uczennicy kl.2a, Aleksandry Fiuk, Olgi Ślepowrońskiej i Jakuba Wielogórskiego, uczniów klasy 3a, usłyszeliśmy wiersze naszych absolwentów: Marty Wymiatał, Julii Jaroszczyk i Macieja Starczewskiego, którym przesyłamy serdeczne pozdrowienia.
Organizatorzy zwrócili uwagę na wysoki poziom recytacji, aranżacji wokalnych, zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli i nagrodzili nasze gimnazjum statuetką, którą odebrała pani dyrektor Magdalena Olszewska – Silna a ufundowała ją radna Miasta Siedlce, Przewodnicząca Komisji Kultury i Sztuki, pani Jadwiga Skup.

Skip to content