Jubileusz 15-lecia Publicznego Gimnazjum nr 1

Dnia 13 października 2014r. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 15-lecia Publicznego Gimnazjum nr 1, Święto Patrona Szkoły, czyli Komisji Edukacji Narodowej oraz Dzień Nauczyciela. Świąteczny dzień rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież pod kierunkiem p. Mariny Winogradowej. Kolejna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej naszego gimnazjum. Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły, Pani Magdalena Olszewska-Silna. W tym jubileuszowym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Prezydent Miasta Siedlce, Pan Wojciech Kudelski, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Pani Anna Sochacka, Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach, Pani Sylwia Osipiuk (treść życzeń), Naczelnik Wydziału Edukacji, Pan Sławomir Kurpiewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Siedlcach, Pani Beata Ługowska (treść życzeń), Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pani Zofia Tokarska, Prezes Zarządu Banku Żywności w Siedlcach, Pani Iwona Czarnocka, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół siedleckich, Pan Jacek Jagiełło, Pan Jerzy Kopański, Pan Dariusz Kupiński, Pan Przemysław Anusiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 1, Pan Waldemar Maciołek, przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej, Pani Anna Piluś wraz z podopieczną, emerytowani nauczyciele, Pani Krystyna Piejka, Pani Ewa Pytlak oraz Pan Henryk Szyszko oraz sponsorzy i sprzymierzeńcy naszej szkoły: Państwo Anna i Jarosław Cabajowie, Pani Iwona Księżopolska, Pani Małgorzata Lipińska, Pani Krystyna Rakowska, Pan Stanisław Przesmycki, Pan Zdzisław Sawicki, Pan Wiesław Szulc a także przedstawiciele siedleckich mediów.
Prezydent Miasta Siedlce, Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach i inni goście, którzy zabrali głos, pogratulowali jubileuszu, życzyli dyrekcji i całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Na uroczystość przybyli także absolwenci, którzy ciepło wspominali trzy lata spędzone w gimnazjum. Z naszego zaproszenia skorzystali:
Aleksandra Węglewicz – studentka V roku psychologii w Szkole Wyższej Psychologii w Warszawie, na kierunku Psychology in Engish, absolwentka Policealnego Studium Jazzowego, członkini chóru SoundnGrace, finalistka V edycji programu de Voice of Poland.
Joanna Wymiatał – ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, należała do grona dziesięciu najlepszych studentów uniwersytetu, była Ambasadorką Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz.
Natalia Kordecka-Kolo – zawodowe wykształcenie muzyczne o specjalności wokalistyka zdobyła w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie. Jest absolwentką wydziału wokalno-aktorskiego o kierunku śpiew solowy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wystąpiła w musicalu ,,Łódź Story’’ w reżyserii Włodzimierza Korcza.
Izabela Belowska – jedna z najmłodszych absolwentek, w 2012 roku reprezentowała Siedlce w Ogólnopolskim Finale Konkursu Ośmiu Wspaniałych, obecnie uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach.
Krzysztof Osiak – absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, laureat wielu przeglądów i festiwali na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. W składzie zespołu Jelonek zagrał ponad 300 koncertów na najważniejszych polskich scenach. Koncertował także poza granicami kraju: w Meksyku, Wielkiej Brytanii oraz Rosji.
Jakub Karasek – absolwent europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant ds. Public Relations w firmie Headlines Porter Novelli, współpracuje m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.
Absolwentka, której zgrupowanie sportowe uniemożliwiło przyjazd na naszą uroczystość, z okazji jubileuszu przesłała list, gratulacje i życzenia. W imieniu Katarzyny Grzybowskie – złotej medalistki w singlu i w deblu w Mistrzostwach Polski seniorów 2014 w tenisie stołowym, brązowej medalistki Drużynowych Mistrzostw Europy 2014, srebrnej medalistki w 2013 i brązowej w 2014 roku w deblu w Pucharze Świata w Czechach, list odczytała Anna Kożuchowska, ucz. kl.3a (treść listu)
Publiczność mogła prześledzić piętnastoletnią historię szkoły ukazaną w prezentacji multimedialnej. Uczniowie klas: 3a, 2a i 2d zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, którego scenariusz opracowały nauczycielki języka polskiego: p. Jolanta Batok i p. Małgorzata Jaroszczyk. Oprawę muzyczną przygotowała p. Małgorzaty Rudnicka.
Z okazji Dnia Nauczyciela na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Olszewskiej – Silnej i Pani Wicedyrektor Jadwigi Chomackiej serdeczne życzenia złożył przewodniczący Rady Rodziców, p. Waldemar Maciołek oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Patrycja Łukaszuk, uczennica klasy 3e. Czternastu nauczycieli zostało wyróżnionych Nagrodą Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zaangażowanie, twórczą i aktywną postawę. Na zakończenie zaprezentował się zespół taneczny „Silence”, którego choreografem i opiekunem jest p. Agnieszka Tomczyk – Gajewska.Najważniejsze wydarzenia, uchwycone w kadrze, zgromadzeni w sali gimnastycznej, mogli wspomnieć dzięki wystawie przygotowanej przez panią Bożenę Prachnio. Piękne dekoracje przygotowały: p. Jolanta Hardej,p. Małgorzata Olczak oraz p. Bożena Prachnio. Obsługę techniczną sprawował p. Andrzej Wojtowicz wraz z uczniami kl. 2a i absolwentem Kacprem Kozerą. Nad organizacją widowni czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Mirosław Filimoniuk i p. Paweł Kuligowski.
Ten dzień na trwałe zapisze się w historii szkoły. Był wspaniałą okazją do spotkania się z emerytowanymi nauczycielami, absolwentami, rodzicami i sympatykami PG1 w Siedlcach. Wszystkim przybyłym Gościom jeszcze raz dziękujemy za to, że zechcieli spędzić z nami ten szczególny czas oraz za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Żegnamy się z nadzieją na następne jubileuszowe spotkania.

Skip to content