Egzamin gimnazjalny

21, 22, 23  kwietnia 2015 roku odbędzie się  egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.
Uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły najpóźniej na 8.20, zaś uczniowie klasy I i II mają dni wolne od zajęć.
Egzamin organizowany jest zgodnie z procedurami (informacja dla ucznia strona 19) (link) w terminach ustalonych w komunikacie Dyrektora CKE (link).
część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00  (60 minut)*
• z zakresu języka polskiego – godz. 11.00  (90 minut)*
część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu matematyki – godz. 11.00 (90 minut)*
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9.00 (60 minut)*
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00 (60 minut)*

*Czas trwania egzaminu u uczniów z dostosowaniami może być wydłużony zgodnie z procedurami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content