IV Rajd rowerowy

W dniu 2 października 2015 r. odbył się IV Rajd rowerowy integracyjno – turystyczny organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. W tej cyklicznej imprezie wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Siedlce wraz z nauczycielami. Dzięki uprzejmości i pomocy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Siedlcach uczestnicy rajdu bezpiecznie przejechali trasę wycieczki z Siedlec do miejscowości Bale. Na terenie działki należącej do Koła Łowieckiego „Podlasie” i strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie z myśliwymi i leśnikami.  Tutaj młodzież  wzięła udział w pokazie strzeleckim na kręgu myśliwskim (skeet)  i osi myśliwskiej (trap). Są to konkurencje strzeleckie dynamiczne i widowiskowe polegające na strzelaniu do rzutków pojawiających się z różnych stron i na różnych wysokościach. Następnie po smacznym posiłku i odpoczynku młodzież wzięła udział w prelekcji dotyczącej życia leśnych zwierząt. Leśnik opowiedział o zwyczajach, korzyściach, zagrożeniach i szkodach jakie wyrządzają różne gatunki dzikich zwierząt mieszkających na terenie Polski. Poinformował o konieczności dokarmiania dzikich zwierząt w trudnych dla nich okresach. Na zakończenie uczestnicy otrzymali drobne upominki, a dyrektor szkoły p. Magdalena Olszewska-Silna wręczyła dyplomy dla drużyn biorących udział w IV Rajdzie rowerowym. Wszyscy w doskonałych humorach i bezpiecznie wrócili do Siedlec.
Dziękujemy za udział w rajdzie młodzieży i opiekunom ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr  11, Publicznego Gimnazjum nr 2, Publicznego Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum nr 5, Publicznego Gimnazjum nr 6 oraz Publicznego Gimnazjum nr 1. Składamy podziękowania sponsorom upominków: Urzędowi Miasta Siedlce oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach. Zapraszamy na kolejną edycję imprezy rowerowej w przyszłym roku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content