Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszam uczniów i uczennice naszej szkoły do wzięcia udziału w  konkursie fotograficznym pt. „Ptaki zimujące w kraju. Zdjęcia, zwyczaje, wiedza.” Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego. Nagrodę otrzymają również szkoły, których uczniowie zdobędą największą ilość punktów za jakość zdjęć. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna (www.akcjalokalna.org), a projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie oraz sponsor – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Partnerami są: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Ptasi Azyl, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Zadaniem uczestnika jest:1. wykonać  maksymalnie 3 zdjęcia ptaków zimujących w Polsce, mieszkających w miastach lub blisko siedzib ludzkich;  2. wypełnić kwestionariusz opisu do każdego zdjęcia wg wzoru załączonego do Regulaminu konkursu (Załącznik 2 – Opis zdjęcia); 3.wysłać zdjęcia wraz z załączonymi kwestionariuszami opisu na adres kontakt@akcjalokalna.org do 06.12.2015;
Dodatkowo należy wysłać podpisany przez opiekuna prawnego Załącznik nr 1 ze zgodą na udział w konkursie osoby małoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na adres: Fundacja LAS, ul. Leśna 1, 05-822 Milanówek, w terminie do 06.12.2015 – decyduje data wpłynięcia.
Oceniamy przede wszystkim pomysł na zdjęcie i opis ptaków. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu:  www.ptaki.akcjalokalna.org. Szczegółowych informacji udziela p. Urszula Borkowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content