Daj sobie szansę – zostań Stypendystą!

dajsobieszanse

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
Daj sobie szansę – zostań Stypendystą!

I edycja projektu w roku szkolnym 2015/2016
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.
Miło nam poinformować społeczność uczniowską naszego gimnazjum, iż w tym roku szkolnym stypendystką została uczennica klasy 1b – Lena Miler. Lena będzie realizowała projekt pt. Z ANGIELSKIM W ŚWIAT – JAK POŁĄCZYĆ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM W PRACY NAD JĘZYKIEM? W ramach projektu uczennica będzie rozwijała umiejętności językowe oraz poszerzała wiedzę o krajach anglojęzycznych, wykorzystując technologię informacyjno-komunikacyjną. Opracowane przez uczennicę materiały zostaną zamieszczone na szkolnym blogu języka angielskiego ENGLISH ZONE. Opiekunem Leny jest nauczycielka języka angielskiego p. Małgorzata Ponikowska.
Wszystkie niezbędne informacje o projekcie stypendialnym, regulamin, wzory wymaganych dokumentów oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej – https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/index.php

Skip to content