Gdyby zdarzył się wypadek…

Zgłoszenia nieszczęśliwych wypadków uczniów należy dokonywać telefonicznie w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń pod numerem: 22 5393100

Należy wówczas podać numer polisy:

seria: INS

numer: 149438

Powyższa informacja dostępna będzie dla w zakładce (O szkole/Ubezpieczenie)

Skip to content