Nasze stypendystki

nic1nic2Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę stypendystów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka (Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020).
Wśród stypendystów znalazły się dwie uczennice klasy 2b: LENA MILER i MARIOLA NOWAK oraz jedna z klasy 1c: MARIA LICHOGRAJ.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Skip to content