Projekt „Młodzież i Filantropia” w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach.

Młodzieżowy Wolontariat wraz z opiekunami p. Agnieszka Karpińską i p. Bogumiłą Panufnik  został zaproszony  przez Fundację dla Polski do wzięcia udziału w projekcie „Młodzież i Filantropia”. Jest to jedyne gimnazjum w mieście przystępujące do takich działań. W projekcie wezmą udział 22 licea i gimnazja z województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.  Partnerzy projektu to Fundacja BGŻ PNB PARIBAS oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Patronat honorowy objął Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski i Wojewoda Podlaski.
Działania realizowane w ramach projektu:
Lekcje i warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie liceów i gimnazjów z jednej strony zdobywają wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczą się rozpoznawać potrzeby lokalnych społeczności, a z drugiej kształtują swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania projektowego, przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych.
Wizyty w organizacjach pozarządowych, w czasie których zespoły uczniów poznają wybrane przez siebie organizacje, gromadzą informacje na temat ich działalności oraz różnych metod zaspokajania potrzeb społecznych. Zdobyte w ten sposób dane wykorzystują do przygotowania prezentacji opisujących działalność poznanych organizacji.
Wielkie Finały, w trakcie których przygotowane przez uczniów prezentacje są oceniane przez jury złożone z nauczycieli, liderów lokalnej społeczności, przedsiębiorców, darczyńców i przedstawicieli instytucji publicznych. Zwycięskie zespoły uczniów zdobywają nagrody i przekazują je lokalnym organizacjom pozarządowym – bohaterom swoich prezentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content