Wykaz stanowisk i kompetencje pracowników

WYKAZ STANOWISK PRACOWNIKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W SIEDLCACH

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko
  1.  Dyrektor szkoły Magdalena Olszewska-Silna
  2.  Wicedyrektor Weronika Paczuska
  3.  Główny księgowy   Marta Kacprzak
  4.  Samodzielny referent   Diana Rytel
  5.  Kierownik gospodarczy Jolanta Koc    
  6. Sekretarz szkoły Joanna Drewnowska  
  7. Inspektor ochrony danych osobowych   Patrycja Cabaj
  8. Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Andrzej Wojtowicz
  9. Intendentka   Sylwia Lipińska
 10. Kucharka   Teresa Karwowska
11.
12.
Pomoc kuchenna   Karolina Centkowska
Małgorzata Skorupka
13.
14.
Woźny Janusz Izdebski
Bogdan Orzełowski
15.
16.
17.
Sprzątaczka Elżbieta Jastrzębska
Anna Łukasiak
Elżbieta Paczuska 
18. Dozorca Zbigniew Jastrzębski
19. Konserwator Janusz Izdebski
Skip to content