Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Magdalena Olszewska-Silna

Wicedyrektor szkoły
mgr Jadwiga Chomacka