250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej – konferencja

Dnia 7 listopada 2023 r. w SP1 nr 1 odbyła się konferencja związana z uczczeniem 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Została ona zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Siedlcach. Gospodarzem przedsięwzięcia została Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach. Tematem wydarzenia była 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej – na przestrzeni dziejów. Konferencję rozpoczęła p. Magdalena Olszewska-Silna, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Następnie głos zabrał i powitał gości p. Adam Skup, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dyrektor szkoły, p. Magdalena Olszewska-Silna przedstawiła historię Komisji Edukacji Narodowej oraz zaprezentowała wystawę pt. Twórcy KEN. Wystawa została przygotowana przez p. Katarzynę Buzuk, nauczycielkę plastyki w SP1. W części artystycznej zobaczyliśmy montaż słowno-muzyczny pt. Jaka powinna być szkoła? w wykonaniu uczniów klasy 3a, przygotowany pod kierunkiem nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, p. Karoliny Klimczyk. Kolejny punkt programu to dwa wykłady zaproszonych gości, pierwszy – księdza kanonika dra Pawła Kindrackiego, Dyrektora Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezji Siedleckiej, nt. Szkoła katolicka – wczoraj i dziś; drugi – p. Sławomira Kordaczuka, Dyrektora Muzeum Regionalnego im. M. Asłanowicza w Siedlcach, nt. Przedwojenne szkoły w Siedlcach i ich wybitni przedstawiciele. Konferencję podsumował i zakończył p. Adam Skup, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za liczny udział w wydarzeniu, a prelegentom za interesujące i wzbudzające ciekawość wystąpienia.

Tekst- Magdalena Olszewska- Silna
Zdjęcia- Katarzyna Buzuk

Skip to content