Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do Projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
Elementy realizacji projektu:
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, który odbył się w naszej szkole 13 listopada 2017 r. i przeprowadził go Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego, pani Marzena Szczygielska.  Było to wydarzenie edukacyjno-informacyjne w formie warsztatów poświęcone problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, które przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń. W trakcie tego wydarzenia w szkole odbyły się spotkanie edukatora z dyrektorem szkoły, który przedstawił ofertę projektu, zaproszenie do udziału w konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni i do systemowej realizacji działań nim objętych. Następnie edukator spotkał się z uczniami i nauczycielami, połączone było to z prezentacją filmu i prezentacją podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych). Zaprezentowany został konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni. Odbyły się także trzy warsztaty z uczniami wybranych klas podczas lekcji. W trakcie warsztatów została podjęta próba odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Każdy z warsztatów obejmował m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową. Ostatnim punktem Szkolnego Dna Bezpieczeństwa Cyfrowego było spotkanie edukatora z nauczycielami i dyrekcją podczas popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem filmu i przekazaniem broszur dla uczestników spotkania. Podczas rady został zaprezentowany wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami, film do zaprezentowania rodzicom i broszury adresowane do rodziców, a także instruktaż w zakresie poprowadzenia takich zajęć w trakcie „wywiadówki”.
W dniach 15-16 listopada odbyły się zebrania z rodzicami, na których wychowawcy zaprezentowali film, rozdali broszury, a także poruszyli temat cyfrowego bezpieczeństwa.
Projekt jest skierowany do szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym w latach 2016-2018 zostanie objętych w sumie 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli w całej Polsce.
W Ogólnopolskim Konwencie Bezpiecznej Szkoły, który  odbył się w dniach 8-9  listopada 2017 r. w Warszawie – dwudniowe spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli MEN, ekspertów tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i policji, uczestniczyła pani Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor szkoły i pani Urszula Borkowska, nauczycielka chemii i informatyki.
W szkoleniu dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa – nauczycieli, którzy zdobędą uporządkowaną wiedzę, która pomoże im w koordynacji działań na rzecz ich zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w macierzystych szkołach, wziął udział pan Andrzej Wojtowicz, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i informatyki.
Portal Cyfrowobezpieczni.pl – platforma informacyjna, edukacyjna i promocyjna, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowanego do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.
Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, w którym drogą elektroniczną i telefoniczną będzie można uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym – punkt działa 5 dni w tygodniu w godz. 9-15.

Cyfrowobezpieczni.pl
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
ul. Krakowska 11A
33-100 Tarnów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content