Światowy Dzień Wody – 22 marca

Łącząc dwie okazje: Pierwszy Dzień Wiosny i Światowy Dzień Wody została zorganizowana wycieczka dla uczniów klas: 2a, 2b, 3b i 3f do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. Kilka tygodni wcześniej uczniowie przygotowywali się teoretycznie do tej wyprawy. Pisali referaty na temat znaczenia wody w przyrodzie, dla organizmów żywych, dla człowieka, opisywali właściwości fizykochemiczne wody. Uczennice wykonały plakaty, prezentacje multimedialne połączone z quizem, które zostaną przedstawione na godzinie wychowawczej w wybranych klasach trzecich. Podsumowaniem projektu biologiczno – chemicznego była wycieczka. Uczniowie dowiedzieli się między innymi gdzie w Siedlcach znajduję się PWiK, skąd czerpana jest woda, której używamy na co dzień w gospodarstwach domowych. Upewniliśmy się, że woda z sieci wodociągowej po niezliczonych analizach fizykochemicznych i bakteriologicznych niczym nie ustępuje wodom butelkowanym i zawsze jest pod ręką. Spełnia wszystkie normy sanitarne, wolna jest od bakterii i nie wymaga chlorowania.
Najciekawszym punktem zwiedzania było laboratorium. Tam dokładnie zapoznaliśmy się z metodami badania wody. Obejrzeliśmy potrzebne do tego probówki, zlewki, pipety… Rozszyfrowaliśmy co kryje napis na drzwiach jednego z pomieszczeń „Pożywkarnia”.

Koordynatorami projektu była p. Katarzyna Ozdoba i p. Anna Nowak

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.  Siedleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowało z tej okazji kilka imprez dla młodzieży.
Szczegóły na stronie: http://pwik.siedlce.pl/
Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwszy Dzień Wody miał miejsce 25 lat temu – w 1993 roku. Ideą święta jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content