Uwaga rodzice kandydatów na uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Obowiązek informacyjny w procesie naboru do placówek oświatowych

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć – w terminie od 25 maja br. od godz. 8.00 do 7.06 br. do godz. 15.00 – w sekretariacie szkoły, potwierdzenie woli zapisu. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
25 maja br. o godzinie 8.00 na tablicy ogłoszeń (w gablocie) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych do klas I. Informacja o zakwalifikowaniu dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym na koncie dziecka. Informację można także uzyskać w sekretariacie szkoły.
Wzór potwierdzenia woli zapisu można pobrać tutaj.
Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy składali wniosek do oddziału ogólnodostępnego, nie muszą składać potwierdzenia woli zapisu. Dzieci zostaną przyjęte na podstawie wniosku rodziców złożonego już w sekretariacie szkoły.
Rodzice kandydatów spoza obwodu i rodzice kandydatów do klasy sportowej muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu, jeśli chcą, żeby dzieci zostały przyjęte do szkoły.

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content