Spotkanie z weteranem

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się spotkanie z komandorem Robertem Wereszko, siedlczaninem, którego losy żołnierza zawodowego były tematem wykładu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 3A i 3B oraz uczniowie, którzy po egzaminie chcą trafić do klas mundurowych i w przyszłości związać życie zawodowe z mundurem. Pan komandor rozpoczął wykład od drogi edukacyjnej, która związana jest z ukończeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach, Liceum Zawodowego w ZSP nr 1 w Siedlcach, a następnie Wyższej Szkoły Kwatermistrzowskiej w Poznaniu. Następnie opowiedział o służbie w  Pułku Lotniczym w Bydgoszczy oraz służbie w Marynarce Wojennej. Ciekawym fragmentem wykładu był pokaz filmu z misji wojskowej w Iraku. Komandor opowiedział również o roli żołnierza w strukturach NATO, roli znajomości języków obcych w służbie oraz o trudnym aspekcie rodzinnym w życiu żołnierza. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu, za który serdecznie dziękujemy. Spotkanie rozpoczęło cykl spotkań z osobami, które w mundurach pełnią służbę dla Ojczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content