Uwaga rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I powinni złożyć – w terminie od 27 maja br. od godz. 8.00 do 5.06 br. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły, potwierdzenie woli podjęcia nauki. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły nie muszą składać potwierdzenia woli podjęcia nauki. Dzieci są przyjęte na podstawie wniosku rodziców złożonego już w sekretariacie szkoły.

Skip to content