LEKCJA W ŚWIETLICY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 2 marca w naszej świetlicy odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Lekcję tę przeprowadził nasz gość – strażak i ratownik medyczny – mł. kpt. Marcin Piekut.
Zajęć związanych z tą tematyką nigdy zbyt wiele. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma decydujące znaczenie w chwilach zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia.
Na spotkaniu w świetlicy z Panem Marcinem, nasze świetliczaki mogły poczuć się jak mali ratownicy. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pana Marcina mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Dzieci mogły dowiedzieć się tego, jakie informacje należy przekazywać rozmówcy, na co zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.
Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.
Panu Marcinowi Piekutowi serdecznie dziękujemy za cenną lekcję i poświęcony dzieciom czas.
Nauczyciele świetlicy wraz z dziećmi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content