IV edycja konkursu „Jestem stąd”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów wraz z nauczycielami/opiekunami do udziału w IV edycji konkursu fotograficzno – językowego „Jestem stąd”, organizowanego już po raz kolejny przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym. Celem konkursu jest poznanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja naszego regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy.
Podobnie jak we wcześniejszych edycjach oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, zachowań oraz wierzeń.
Wszyscy uczestnicy konkursu, jak również ich opiekunowie, otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Na autorów zdjęć, które zostaną uznane przez członków jury jako najciekawsze i twórcze, czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Prace można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 roku.
Nadszedł więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa. Życzymy wielu okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości kulturowej.
Szczegóły związane z Konkursem znajdują się w załączonym regulaminie tutaj.
Wymagana konkursowa zgoda pobierz.
Cyfrowy album prac nagrodzonych w I edycji, II edycji oraz III edycji Konkursu

Serdecznie zapraszamy,
Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach
Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach
Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Skip to content