Sadzimy las na Sekule

29 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły razem z p. dyrektor Magdaleną Olszewską – Silną pod opieką nauczycieli – p. Elżbiety Woźniak i p. Urszuli Borkowskiej uczestniczyli w wiosennej akcji sadzenia lasu – „Tydzień dla Sekuły”. Nasza szkoła sadziła drzewa w rejonie krzyża upamiętniającego ofiary II wojny światowej przy ul Domanickiej. Przebieg sadzenia nadzorował leśniczy Leśnictwa Siedlce p. Piotr Szadura. Przedstawiciele szkoły własnoręcznie zasadzili sadzonki dębów szypułkowych i bezszypułkowych. Pan Leśniczy zapoznał uczniów z ekosystemem lasu, uczniowie dowiedzieli się, że Las Sekulski wymagał przebudowy polegającej na wprowadzeniu do drzewostanu gatunków drzew liściastych.
Udział uczniów w akcji sadzenia lasu przełoży się w przyszłości na zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemu uroczyska Sekuła.

Skip to content