Podsumowanie konkursu „Z rodzinnej szuflady”

9 czerwca 2021 r. podczas Międzynarodowego Dnia Archiwów, odbyło się wręczenie dyplomów oraz cennych nagród, za konkurs „Z rodzinnej szuflady”.
Prace laureatów oglądać można na pokonkursowej wystawie w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich. Organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Ze szkół podstawowych nadesłano 77 prac:
Dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało w tym konkursie tytuły laureata, a jedna wyróżnienie.
Kategoria: praca plastyczna- nagrodę otrzymał Marcel Jawtoszuk z klasy VIIa za przepiękne drzewo genealogiczne swojej rodziny.
Kategoria: praca multimedialna – nagrodę otrzymała Magdalena Michalak z klasy VIIIb, a wyróżnienie Zuzanna Plak z klasy VIc.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom!

Skip to content