Sukcesy fotograficzne naszych uczniów !!!

„Fotografować to znaczy wstrzymać oddech,
uruchamiając wszystkie nasze zdolności w
obliczu ulotnej rzeczywistości”

Henri Cartier-Bresson

W IV już edycji konkursu fotograficzno-językowego „Jestem stąd” zorganizowanego przez cztery siedleckie instytucje: Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Regionalne wzięło udział 41 uczniów ze wschodniej części województwa mazowieckiego. Tematem ich prac było ukazanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaprezentowanego w formie obrazu, tekstu w języku polskim, a także w wybranym języku obcym. Najczęściej wybieranym językiem obcym do opisu fotografii był język angielski. Wystawa pokonkursowa jest już dostępna w formie wirtualnej. Zachęcamy serdecznie do obejrzenia prac utalentowanych artystów.
Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
W kategorii I dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Wiktoria Kurowska zdobyła wyróżnienie za wykonanie zdjęcia, pt. „Sianko nierozłącznym elementem wieczerzy wigilijnej” (opiekun: p. Paulina Hardej).
W kategorii II dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Marcel Fabian Prokurat za „Święto flagi” zdobył I miejsce (opiekun: p. Jolanta Batok), a Marcel Jawtoszuk zajął miejsce III za zdjęcie, pt. „Topienie Marzanny” (opiekun: p. Małgorzata Rudnicka).
Serdecznie gratulujemy młodym fotografom oraz ich opiekunom życząc dalszych, twórczych sukcesów.
Cyfrowy album prac Jestem stąd 2021

Skip to content